Route optocht koningsschieten:

 • Roodloop
 • Glennstraat
 • Valentina Thereshkovastraat
 • John F. Kennedylaan
 • Sint Sebastiaanstraat
 • Petershemstraat
 • Doelenstraat
 • Paardenstraat
 • Vrijthof

Volgorde optocht

 • Tamboers
 • Vendeliers
 • Moedervaandel Sint Catharinagilde
 • Overige moedervaandels
 • Leden gastgilden
 • Koninklijke harmonie Concordia van 1839
 • Schutters
 • Hoofdman Sint Catharinagilde en Koning Sint Catharinagilde
 • Gastkoningen