ANBI-gegevens

Het Sint Catharinagilde te Hilvarenbeek heeft een aanvraag ingediend om te worden geregistreerd bij de Belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekend dat alle giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam:
Sint Catharinagilde (ook bekend als: St. Catharinagilde)

Bankgegevens:
IBAN: NL27RABO0122326172

RSIN nummer:
816505949

Kamer van Koophandel nummer:
40258900

Contactgegevens:
Tel. 013-590 9335

Bestuurssamenstelling:
Hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling

Beleidsplan:
Hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend Beleidsplan Sint Catharinagilde

Beloningsbeleid:
Het Sint Catharinagilde kent een beloning toe aan vrijwilligers met een bestuurlijke functie t.h.v. € 5,- per uur met een maximum van € 1.500 per jaar. Op dit moment worden deze vergoedingen door alle bestuursleden vrijwillig en volledig geschonken aan het gilde.

Doelstelling:
– Het in stand houden van de tradities welke bekend zijn als de “Tradities van de Noord-Brabantse schuttersgilden”. Evenals deze tradities mee laten groeien in de huidige tijd, gereflecteerd aan de huidige samenleving
– Het verzamelen van, het bestuderen van, het documenteren van en in stand houden van de kennis over schuttersgilden in Hilvarenbeek en omliggende kerkdorpen, alsmede het bevorderen van de verspreiding van deze kennis en alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.
– Een ruimte en podium bieden voor mensen die zich op cultureel maatschappelijk vlak willen ontplooien, alsmede het bieden van een luisterend oor, een plek van samenzijn en gemeenschap voor een ieder uit de Hilvarenbeekse maatschappij.
– Bij staan van de maatschappij in feestelijke en droevige gebeurtenissen. (Voorbeelden zijn; optreden tijdens de dodenherdenking, Koningsdag, uitvaarten en bruiloften met gilde-eer).

Verslag van enkele uitgeoefende activiteiten:

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 10 januari 2017 werd stil gestaan bij de  samenwerking met het Sint Sebastiaangilde, het Verbroederingsfeest van 2018 en de evaluatie van het Koningsschieten in 2016. Peter Gruijthuijsen werd gefeliciteerd als nieuwe koning. financEr waren dit jaar geen bestuurlijke wijzigingen.

In de zomer van 2017 werd deelgenomen aan het Landjuweel in Soest
In het voorjaar van 2017 werd deelgenomen aan de OranjeFonds collecte
In de voorjaar van 2017 werd deelgenomen aan het Vrij Gildefeest van de Kring Kwartier van Oirschot
In het najaar van 2016 werd deelgenomen aan een gemeente-gildedag Verbroederingsdag
In de zomer van 2016 organiseerde het Sint Catharinagilde het 4-jaarlijkse Koningsschieten
In de voorjaar van 2016 werd deelgenomen aan het Vrij Gildefeest van de Kring Kwartier van Oirschot
In het voorjaar van 2015 werd deelgenomen aan de OranjeFonds collecte

Financiële verantwoording:

Klik hier voor de financiële verantwoording