Wil jij de initiatieven van ons gilde graag een warm hart toe dragen, vind je het belangrijk dat de gilden kunnen blijven bestaan maar wil je (nog) geen lid worden? Wordt dan ambassadeur van het gilde! Voor slechts € 3,- per maand ben je Ambassadeur en ‘vriend’ van het gilde. Hiervoor nodigen wij je graag uit voor een jaarlijkse barbecue en word je uitgenodigd op één of meerdere schietwedstrijden. Vanzelfsprekend houden wij je af en toe op de hoogte van het gilde en de taken die wij uitvoeren.

Onderstaand tref je een formulier om ambassadeur van het gilde te worden.

Voor bedrijven
Alle ambassadeurs van het gilde ontvangen jaarlijks een factuur voor de boekhouding.

Belastingvoordeel Culturele ANBI status (in aanvraag)
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Een extra stimulans om ons te steunen.

INSCHRIJFFORMULIER

Deze informatie wordt beheerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.